COBERTA DE LLIBRE

Ignasi Font

‘El universo en tu mano’, Blackie Books.

Per complir la seva funció de portada que et convida a obrir el llibre i per la sensibilitat de la seva il·lustració.