EDICIÓ ex aequo

Marc Torrent

‘Marges’, Autoedició.

Pel seu caràcter fresc i arriscat i el seu esperit irreverent..