GRAN JUNCEDA

Joan Negrescolor

‘A cidade dos animais’ de Orfeu Negro.

Per mantenir un registre personal en cadascun dels projecte que endaga, per construir un discurs formal i conceptual coherent i propi en qualsevol dels projectes en què hi participa i per excel·lint una vegada rere l’altra deixant rere seu un imaginari de gran riquesa i carregat de valors.