Gran Junceda

Bea Lozano

‘Por encima de nogales por debajo de zarzales’, Incendi.

Per la seva força i expressivitat, pel caràcter les il·lustracions i per posar en valor les edicions on intervenen diferents mans, projectes i col·lectius.