Inscripció

..

La inscripció als Premis Junceda només es pot fer a través del sistema d’inscripció online a www.premisjunceda.cat. El preu de cada inscripció és de 10 euros per als socis/es de l’APIC i 15 euros per als no socis/es.

En el cas de socis/es, quan sigui el client i no l’autor/a qui fa la inscripció i l’ingrés, el preu serà de 15 euros. L’ingrés s’haurà d’efectuar al compte de Caixa d’Enginyers indicant el nom de la persona i la categoria del premi a la qual opta.

Les persones participants en la categoria Premi Futurs Creadors (PFC) estan exemptes de pagament.

El número de compte és:
ES32 3025 0018 9614 0001 0894