Jurat


El jurat està format per il·lustradors guanyadors i guanyadores d’anteriors convocatòries i personalitats del món de la comunicació visual.

Un representant de l’APIC completarà el jurat amb veu però sense vot. El veredicte del jurat serà inapel·lable i podrà, si ho creu convenient, aportar i premiar una obra que no hagi estat presentada (si compleix les condicions del premi).

Cristina

Daura

IL·LUSTRADORA

Alicia

López Orozco

IL·LUSTRADORA

Enric

Jardí

DISSENYADOR GRÀFIC

Carmen

Segovia

IL·LUSTRADORA

Jaume

Pujagut

DISSENYADOR GRÀFIC