Jurat


El jurat està format per il·lustradors guanyadors d’anteriors convocatòries i personalitats del món de la comunicació visual.

Un representant de l’APIC completarà el jurat amb veu però sense vot. El veredicte del jurat serà inapel·lable i podrà, si ho creu convenient, aportar i premiar una obra que no hagi estat presentada (si compleix les condicions del premi).

Joan

Negrescolor

IL·LUSTRADOR

Verònica

Fuerte

DISSENYADORA I IL·LUSTRADORA

Toni

Mascaró

EDITOR

Estudi

Device

ANIMACIÓ

Marta

Altés

IL·LUSTRADORA