LLIBRE INFANTIL FICCIÓ

Ana Sender

‘Per què plorem?’, Akiara Books.

Per la consistència i la coherència narrativa de les imatges. Un treball que destaca per la seva plasticitat, de manera sensible i evocadora.