PREMI FUTURS CREADORS

David Mateo García

‘PANG! Métodos para la organización sonora a través de la narración visual’ de Escola Massana.

Per arriscar tant en la proposta formal, com experimental, com il·lustrativa com en la varietat de formats i suports. Per ser un projecte global que planteja la il·lustració com un vehicle per tal de replantejar un nou llenguatge gràfic per entendre i comprendre la música.