PREMI FUTURS CREADORS

Alexandra Barres Badia

‘I de sobte, la fera’ Escola Massana.

Per la sensibilitat de les il.lustracions i la seva forca i expressivitat, així com la maduresa del projecte.