CIENTÍFIC

Blanca Martí de Ahumada

‘Els ocells dels parcs metropolitans’ Àrea Metropolitana de Barcelona i Institut Català d’Ornitologia.

Valorem la qualitat i el rigor d’aquest treball en un context més obert complint una funció de servei públic i esperit lúdic.