CATEGORIA CIENTÍFIC

Isabel Dias Loureiro

‘Aneurisma Cerebral’, Homograma.

“Per la pulcritud i rigorositat que fa servir per posar la il·lustració al servei de la ciència.”