COBERTA DE LLIBRE

Miguel Bustos

‘Diccionaris Espasa’ Espasa (grup editorial Planeta).

Pel seu dinamisme i per la concepció de tota una col·lecció, amb un llenguatge proper i desacomplexat.