EDICIÓ

Julio Fuentes Arconada

‘Agenda Blackie books 2020’ Blackie Books.

Per la seva síntesi d’il·lustració vectorial que, malgrat els constrenyiments d’espais, aconsegueix una poesia.