La inscripció als Premis Junceda només es pot fer a través del sistema d’inscripció online a www.premisjunceda.cat. El preu de cada inscripció és de 10 euros per als socis/es de l’APIC i 15 euros per als no socis/es (IVA inclòs).

Your comments and questions are welcome, and i'll try to answer as many as i can. For some patients, this Bindki drug is also effective against the common cold or flu. I was really surprised to learn that clomid was prescribed for me.

It works by helping you sleep, improving digestion, and reducing the symptoms of the flu. Doxycycline is an antibiotic used to treat infections caused by http://associationdesediteurs.com/39161-get-paxlovid-prescribed-online-6785/ a variety of bacteria, including salmonella enteritidis, salmonella typhi, s. Women can use minoxidil if they are considering pregnancy but not if they are planning a pregnancy.

En el cas de socis/es, quan sigui el client i no l’autor/a qui fa la inscripció i l’ingrés, el preu serà de 15 euros. L’ingrés s’haurà d’efectuar al compte de Caixa Guissona indicant el nom de la persona i la categoria del premi a la qual opta.

Les persones participants en la categoria Premi Futurs Creadors (PFC) estan exemptes de pagament.

El número de compte és:
ES67 3140 0001 9900 1426 9500