LLIBRE INFANTIL FICCIÓ

Adrià Ferrer Marquès

‘La pandilla Cola de Milano’ Somos Libros.

Per la seva capacitat de síntesi, fent una revisió original dels clàssics i jugant amb bones composicions de pàgina.