LLIBRE NO-FICCIÓ ADULT I INFANTIL

Joan Negrescolor

‘Eu Alfonsina’ Editorial Orfeu Negro (Portugal).

Per la dificultat d’abordar un tema sobre fets reals amb un llenguatge personal.