PREMSA I REVISTES

Martín Tognola Dubovsky

‘Confusión Vital’ La Vanguardia.

Per la utilització de diferents conceptes, solucionant de manera àgil cada tema de forma diferent i personal.